Hyrsjö

  • Tanstjärn: 10 ha. Även lämplig för flugfiske. Eldpallkoja, P-plats for 1-4 husvagnar. I norra ändan handikapptoalett och en 60 meter lång brygga. Pris 6000 kr/dygn. Inplantering dag 1, 30 kg fisk. Fiske dag 2. Möjlighet att köpa alla kort dag 1.
  • Gåltjärn: 4 ha. Lämplig för flugfiske. Eldpallkoja. P-plats for 1-4 husvagnar. Pris 6000 kr/2 dygn. Sällskap 1-20 personer. Inplantering dag 1, 30 kg fisk. Fiske dag 2 och 3. Möjlighet att köpa alla kort dag 1.
  • Ljustjärn: 3 ha. Lämplig för flugfiske, timmerkoja. P-plats för 1-4 husvagnar. Pris 6000 kr/2 dygn. Landgång runt tjärnen 100 m lång handikapp brygga. Inplantering dag 1, 30 kg fisk. Fiske dag 2 och 3. Möjlighet att köpa alla kort dag 1.
  • lgeltjärn: 1 ha. Lämplig för flugfiske, timmerkoja. P-plats För 1-3 husvagnar. Pris 6000 kr/3 dygn. Sällskap 1-6 personer. Inplantering dag 1, 30 kg fisk. Fiske dag 1, 2 och 3
  • Kytjärn: 4 ha. Timmerkoja. P-plats for 1-10 husvagnar. Pris 6000 kr/3 dygn. Inplantering dag 1, 30 kg fisk. Fiske dag 1, 2 och 3. Handikapp brygga.
  • Knivsjön: 2 ha. Vindskydd. P-plats för 1-4 husvagnar. Pris 6000 kr/3 dygn. Sällskap 1-10 personer. Inplantering dag 1, 30 kg fisk. Fiske dag 1, 2 och 3.
  • Femöringen: 1 ha. Timmerkoja. P-plats 1-3 husvagnar. Pris 6000 kr/3 dygn. Sällskap 1-4 personer. Inplantering 30 kg fisk. Fiske dag 1, 2 och 3.

Extra fisk for inplantering 150 kr/kg.

Militärtält 12-20-mans. Finns att hyra i samband med hyra av sjö.

Betalning genom faktura. Moms ingår i priset. Bokning - information tel: 070-345 14 29