Pris och Regler

Grangärde Fiske är en ideellt arbetande förening som arrenderar alla vatten av Grangärde Fiskevårdsområde.

Medlemskort/Fiskekort

På grund av höjda priser på fisk för inplantering är vi tyvärr tvungna att höja kortpriser för 2022!

Kortpris 2022: Årskort (Medlemskort) 300 kr. Veckokort 150 kr. Dagkort 100 kr.

Fiskekort skall alltid medföras vid fiske. Kortet är ett familjekort som gäller för familj med 2 vuxna och barn under 16 år. Kortet berättigar endast till sportfiske. Medlemskort berättigar även till köp av kräftfiskekort via Grangärde FVOF.
Dessa kort säljs även på ICA Nära Grangärde och Coop Nyhammar.

Ädelfiske:

 • Tanstjärn: Max 10 kort/dag. (00.00-24.00) Fiskekort 170 kr.
 • Ljustjärn: Max 6 kort/dag. (00.00-24.00) Fiskekort 170 kr
 • Gåltjärn: Max 10 kort/dag (00.00-24.00) 170 kr

Fiskekort till Gåltjärn, Tanstjärn och Ljustjärn bokas och säljs endast på telefon 070-345 14 29.

Ö.Hedtjärn-Sottjärn. Kortet gäller även för uppställning av husvagn, husbil eller tält.

Kort säljes i automat vid Hedtjärn eller Swish.
Fiskekort 150 kr/dygn. Kortet gäller från tiden för köp och 24 timmar framåt.
Max 3 Regnbåge eller Röding per kort - l spö per person oavsett antal kort.
Barn under 12 år fiskar i målsmans sällskap på dennes kort.
l Sottjärn får endast fiske med Flugspö bedrivas!

Ö.Hedtjärn och Sottjärn är stängt för fiske från 1/11–22 till 11/3-23

Medlemsförmån: Fiskekort till Hedtjärn-Sottjärn kan köpas för 140 kr hos Coop Nyhammar.

OBS! Kytjärn, lgeltjärn och Knivsjön kan vara avlysta för fiske i samband med uthyrning.

Aktuell information får du på telefonsvarare 0240-40 71 80 eller genom anslag vid sjön.
Vid fiske får max ett spö per person användas.

Bredtjärn, Lilla Ångtjärn, Femöringen, Hojensån och Norrboån är ej upplåtna för allmänhetens fiske.

Årskort - medlemskort 300 kr kan lösas via Bg 220-6308 Grangärde Fiske.

OBS! Uppge Namn och fullständig adress. Vi skickar ut ditt medlemskort när vi fått din betalning.
Du kan även använda Swish. Nr 1231677061, ange namn och adress för utskick av Medlemskortet.
Går även bra att skanna denna kod för SwishAktuell information får du på telefonsvarare 0240-40 71 80 eller genom anslag vid sjön.
För information och fiskekort, ring: 070-3451429

Regler som du skall följa:

 • Fiskekort berättigar ej till kräftfiske, särskilt kräftfiskekort måste köpas av Grangärde FVOF.
 • Fiskeredskapen skall hållas under uppsyn när fisket pågår. 
 • Bredtjärn-Lilla Ångtjärn-Femöringen är ej upplåtna för allmänhetens fiske.
 • Fiskeförbud i Hojensån och Norrboån gäller tills vidare.
 • I alla rinnande vatten gäller att hullinglös krok ska användas. Max 3 ädelfiskar per dygn får tas upp, gäller alla kort.
 • Öringsfiske i rinnande vatten tillåtet från islossningen till den 15/9. Övrig tid råder förbud.

Olaga fiske (tjuvfiske)

 • Allt fiske utan giltigt fiskekort polisanmäls.
 • Konfiskering av all utrustning som används vid tillfället samt polisanmälan och skadeståndskrav.
 • Nedskräpning, polisanmälan enligt nya lagen om nedskräpning.
 • Vi förbehåller oss rätten att förverka fiskekort och stänga av personer från fiske i våra sjöar som inte följer våra regler,
  kraftigt stör andra fiskare eller på annat sätt uppför sig olämpligt.

Vid brott mot våra lokala fiskeregler kommer vi att ta ut en kontrollavgift.
Kontrollavgift skrivs ut vid sjön av legitimerad fisketillsynings person.

 • Ett tacklat spö får medföras vid fiske. Kontrollavgift 1,000 Sek.
 • Om du tar mer än 3 fiskar på ditt kort i Ö.Hedtjärn, Sottjärn, Tanstjärn, Ljustjärn och Gåltjärn. Kontrollavgift 1,000 Sek.
 • Om du tar mer än 3 ädelfiskar/dag i någon av de övriga ädelfisketjärnarna. Kontrollavgift 1,000 Sek. 

Kytjärn, Igeltjärn och Knivsjön kan vara avlysta för fiske i samband med uthyrning
Aktuell information får du på telefonsvarare 0240–407180, www.grangardefiske.se, Facebook eller genom anslag vi sjön.

Vi använder kakor

På Grangärde Fiske använder vi kakor (cookies) på vår webb. Kakor är små textfiler som lagras på din dator när du besöker våra tjänster. Inga personuppgifter sparas i kakorna och de används inte för att kartlägga ditt beteende.