Pris och Regler

Medlemskort/Fiskekort (Familjekort):

 • Årskort 250 kr
 • Veckokort 100 kr
 • Dagkort 50 kr

Kortet berättigar endast till sportfiske, fiskekort skall medföres vid fiske.


l Ö.Hedtjärn-Sottjärn, Tanstjärn, Ljustjärn, Gåltjärnarna erfordras särskilt Fiskekort.

 • Tanstjärn: Max 10 kort/dag. (00.00-24.00) Fiskekort 140 kr
 • Ljustjärn: Max 6 kort/dag. (00.00-24.00) Fiskekort 140 kr
 • Gåltjärnarna: Max 10 kort/dag (00.00-24.00) 140 kr


Fiskekort till Gåltjärn, Tanstjärn och Ljustjärn bokas och säljs endast på telefon 070-345 14 29.

Ö.Hedtjärn-Sottjärn:

Kort säljes i automat vid Hedtjärn. Fiskekort 120 kr/dygn. Max 3 laxfiskar - l spö/person oavsett antal kort.

l Sottjärn får endast fiske med Flugspö bedrivas. 
Barn under 12 år fiskar i målsmans sällskap på dennes kort.
Ett tacklat spö får medtagas vid fiske.
Fiskekort berättigar till köp av kräftfiskekort.
Bredatjärn-Lilla Ångtjärn-Femöringen är ej upplåtna för allmänhetens fiske.

Medlemsförmån: Fiskekort till Hedtjärn-Sotjärn kan köpas för 110 kr hos Coop Nyhammar.

OBS! Kytjärn, lgeltjärn och Knivsjön kan vara avlysta för fiske i samband med uthyrning. Aktuell information får du på telefonsvarare 0240-40 71 80 eller genom anslag vid sjön. 

Årskort - medlemskort 250 kr kan lösas via Bg 220-6308 Grangärde Fiske. OBS! Uppge Namn och fullständig adress. Vi skickar ut ditt medlemskort när vi fått din betalning. Du kan även använda Swish. Nr 1231677061, ange ditt namn och adress för utskick av Medlemskortet.Grangärde Fiske arrenderar alla vatten av Grangärde Fiskevårdsområde. Grangärde Fiske är en ideellt arbetande förening.Aktuell information får du på telefonsvarare 0240-40 71 80 eller genom anslag vid sjön.
För information och fiskekort, ring: 070-3451429

Hyrsjö

 • Tanstjärn: 10 ha. Lämplig för flugfiske. Eldpallkoja, P-plats for 1-4 husvagnar i norra ändan, handikapptoalett och en 60 meter lång brygga. Pris 5500 kr/dygn. Inplantering dag 1, 30 kg fisk. Fiske dag 2. Möjlighet att köpa alla kort dag 1.
 • Gåltjärn: 4 ha. Lämplig för flugfiske. Eldpallkoja. P-plats for 1-4 husvagnar. Pris 5500 kr/2 dygn. Sällskap 1-20 personer. Inplantering dag 1, 30 kg fisk. Fiske dag 2 och 3. Möjlighet att köpa alla kort dag 1.
 • Ljustjärn: 3 ha. Lämplig för flugfiske, timmerkoja. P-plats för 1-4 husvagnar. Pris 5500 kr/2 dygn. Landgång runt tjärnen 100 m lång handikapp brygga. Inplantering dag 1, 30 kg fisk. Fiske dag 2 och 3. Möjlighet att köpa alla kort dag 1.
 • lgeltjärn: 1 ha. Lämplig för flugfiske, timmerkoja. P-plats För 1-3 husvagnar. Pris 5500 kr/3 dygn. Sällskap 1-6 personer. Inplantering dag 1, 30 kg fisk. Fiske dag 1, 2 och 3.
 • Kytjärn: 4 ha. Timmerkoja. P-plats for 1-10 husvagnar. Pris 5500 kr/3 dygn. Inplantering dag 1, 30 kg fisk. Fiske dag 1, 2 och 3. Handikapp brygga.
 • Knivsjön: 2 ha. Vindskydd. P-plats för 1-4 husvagnar. Pris 5500 kr/3 dygn. Sällskap 1-10 personer. Inplantering dag 1, 30 kg fisk. Fiske dag 1, 2 och 3.

 

Extra fisk for inplantering 120 kr/kg.
Militärtält 12-20-mans. Finns att hyra i samband med hyra av sjö.
Betalning genom faktura. Moms ingår i priset. Bokning - information tel: 070-345 14 29 

Aktuell information får du på telefonsvarare 0240-40 71 80 eller genom anslag vid sjön.
För information och fiskekort, ring: 070-3451429