• Tanstjärn

    Högt belägen sjö i den nordöstra delen av området.