Aktuellt 2021

Inplantering av fisk 

Ö.Hedtjärn-Sottjärn 1, 8, 15, 22, 23, 29 och 30 jul.
Ljustjärn 1, 8 och 30 jul.
Gåltjärn 23 jul.
Tanstjärn 23 jul.
Kytjärn  22 och 29 jul.
Igeltjärn 22 och 29 jul.

Följande tjärnar är uthyrda:

Fr.o.m Torsdagen den 29 jul t.o.m Söndagen 1 aug: Kytjärn och Igeltjärn.

Inplantering av fisk 

Ö.Hedtjärn-Sottjärn 1, 8, 15, 22 och 23 jul.
Ljustjärn 1 och 8 jul.
Gåltjärn 23 jul.
Tanstjärn 23 jul.
Kytjärn  22 jul.
Igeltjärn 22 jul.

Följande tjärnar är uthyrda:

Fr.o.m Torsdagen den 22 jul t.o.m Söndagen 25 jul: Kytjärn och Igeltjärn.

Inplantering av fisk 

Ö.Hedtjärn-Sottjärn 1, 8  och 15 jul.
Ljustjärn 1 och 8 jul.
Gåltjärn 10 jun.
Tanstjärn 4 och 22 jun.
Kytjärn 3, 10 och 22 jun.
Igeltjärn 15 jul.
Knivsjön 10 jun. 

Följande tjärnar är uthyrda:

Fr.o.m Torsdagen den 15 jul t.o.m Söndagen 18 jul: Igeltjärn.

Inplantering av fisk 

Ö.Hedtjärn-Sottjärn 4, 9, 18, 22, 23 jun, 1 och 8 jul.
Ljustjärn 3 ,10, 18 jun, 1 och 8 jul.
Gåltjärn 3 och 10 jun.
Tanstjärn 4 och 22 jun.
Kytjärn 3, 10 och 22 jun.
Igeltjärn 22 jun.
Knivsjön 10 jun. 

Följande tjärnar är uthyrda:

Fr.o.m Torsdagen den 8 jul t.o.m Söndagen 11 julLjustjärn.