Aktuellt 2021

Vi har provborrat på Ljustjärn och Gåltjärn. Isen är mellan 7 till 12 cm men kan vara svagare längst kanterna.

Från 2021-01-01 fram till islossningen gäller Grangärde Fiskes medlemskort för isfiske i Gåltjärn och Ljustjärn!
Isen på Tanstjärn får vänta några dagar till innan vi öppnar för fiske.
Fiske förbjudet i Övre Hedtjärn-Sottjärn och Tanstjärn över vintern, fr.o.m 1/11 2020
Ingen inplantering av fisk för närvarande!
All fiske förbjudet i Femöringen!