Aktuellt

Inplantering av fisk 

Ö.Hedtjärn-Sottjärn 5, 13, 18, 27 aug. och 2 sep.
Ljustjärn 5, 19, 27 aug. och 2 sep.
Gåltjärn 12, 19, 26 aug. och 2 sep.
Tanstjärn 19 aug.
Kytjärn  26 aug. och 2 sep.
Igeltjärn 12, 26 aug. och 2 sep.
Knivsjön 27 aug. och 2sep.

Följande tjärnar är uthyrda:

Fr.o.m Torsdagen den 2 sep. t.o.m Söndagen den 5 sep: Kytjärn, Knivsjön, Igeltjärn, Ljustjärn och Gåltjärn.

All fiske sker under eget ansvar. Var försiktiga! All fiske förbjudet i Femöringen!   

Aktuell information får du på telefonsvarare 0240-40 71 80 eller genom anslag vid sjön.
För information om uthyrning eller fiskekort, ring: 070-3451429

Fiskekort till Tanstjärn, Ljustjärn och Gåltjärn kan endast bokas på tel: 070-3451429. ej SWISH!

Bron över Lungmyrsån är avstängd för all trafik, så ni som ska till Ljustjärn, Knivsjön eller Femöringen hänvisas till att köra via Nyhammar. Det är skyltat från Havstjärn!