Aktuellt 2021

Vägen till Kytjärn är avstängd, pågående älgjakt! 

Inplantering av fisk
 
Ö.Hedtjärn-Sottjärn 29, 30 sep 7 och 14 okt.
Ljustjärn  29 sep 7 och 14 okt.
Tanstjärn 9, 22, 29 sep.
Gåltjärn 23 sep, 7 och 14 okt.
Kytjärn  23 sep och 7 okt.
Igeltjärn 2, 9, 16 och 30 sep.
Knivsjön 2, 16 och 30 sep.

Följande tjärnar är uthyrda:

Fr.o.m Torsdagen den 14 okt. t.o.m Söndagen den 17 okt: Ljustjärn och Gåltjärn.

Vägen till Kytjärn är avstängd, pågående älgjakt! 

Inplantering av fisk
 
Ö.Hedtjärn-Sottjärn 2, 8, 17, 22, 23. 29, 30 sep och 7 okt.
Ljustjärn 2, 8, 16, 23, 29 sep och 7 okt.
Tanstjärn 9, 22 sep och 29 sep.
Gåltjärn 2, 9, 17, 23 sep och 7 okt.
Kytjärn  2, 9, 16, 23 sep och 7 okt.
Igeltjärn 2, 9, 16 och 30 sep.
Knivsjön 2, 16 och 30 sep.

Följande tjärnar är uthyrda:

Fr.o.m Torsdagen den 7 okt. t.o.m Söndagen den 10 okt: Ljustjärn, Kytjärn, Knivsjön och Gåltjärn.

Inplantering av fisk 

Ö.Hedtjärn-Sottjärn 2, 8, 17, 22, 23. 29 och 30 sep.
Ljustjärn 2, 8, 16, 23 och 29 sep.
Tanstjärn 9, 22 sep och 29 sep.
Gåltjärn 2, 9, 17 och 23 sep.
Kytjärn  2, 9, 16, och 23 sep.
Igeltjärn 2, 9, 16 och 30 sep.
Knivsjön 2, 16 och 30 sep.

Följande tjärnar är uthyrda:

Fr.o.m Torsdagen den 30 sep. t.o.m Söndagen den 3 okt: Ljustjärn, Tanstjärn, Knivsjön och Gåltjärn.

Inplantering av fisk 

Ö.Hedtjärn-Sottjärn 2, 8, 17, 22 och 23 sep.
Ljustjärn 2, 8, 16 och 23 sep.
Tanstjärn 9 sep och 22 sep.
Gåltjärn 2, 9, 17 och 23 sep.
Kytjärn  2, 9, 16 och 23 sep.
Igeltjärn 2, 9 och 16 sep.
Knivsjön 2 och 16 sep.

Följande tjärnar är uthyrda:

Fr.o.m Torsdagen den 23 sep. t.o.m Söndagen den 26 sep: Kytjärn, Femöringen, Ljustjärn,  och Gåltjärn.