Inom Grangärde fiskevårdsområde finns två aktiva föreningar, Grangärde FiskeVårdsOmrådesFörening (FVOF) och Grangärde fiske.

Grangärde FVOF äger och förvaltar den så kallade fiskerätten genom sina medlemmar. Fiskerätt finns på vissa fastigheter och är en äganderätt precis som rätten att äga ett hus eller en mark. För att få en fungerande fiskevård och förvaltning över ett större område samt kunna sälja fiskekort inom detta område har samtliga fiskerättsägare inom Grangärdes område gått samman i Grangärde FVOF.

Föreningen bedriver huvudsakligen fiskevård i form av återställande av vattendrag så fisk kan leka och föröka sig samt att genom vattendomar återfå vatten i vattendrag samt öppna vandringsvägar förbi dammar.

Föreningen har också planterat in kräftor i vissa sjöar som allmänheten erbjuds att fiska i på vissa tider.

Fiskerättsägare, ortsbor och fritidshusägare kan köpa fiskekort av föreningen. Även dagkort kan köpas. Personer utan sådan anknytning till bygden hänvisas att köpa Grangärde Fiskes fiskekort.

Har du frågor? Kontakta gärna:

 • Gunnar Andersson 070-675 50 10 
 • Johan Skoog 070-558 50 77
 • Fiskekortsäljarna

Fiskekort säljs av:

 • Västansjö skifteslag: Ulf Sigfridsson, Wahlgärdet
 • Norrbo skifteslag: Lennart Perols, Norrbo
 • Kullen och Fröjdbergets skifteslag: Gunnar Andersson, Fröjdberget
 • Övriga skifteslag: Peter Hermansson, Gärdsveden.

Grangärde fiske är en sportfiskeklubb som arrenderar samtliga vatten för sportfiske och vissa mindre vatten för put and take fiske. Föreningen säljer kort som berättigar till fiske med handredskap. För put and take vattnen gäller speciella fiskekort, se föreningens regler vid kortköp. Vissa vatten hyrs också ut över en eller flera dagar och då får endast de som hyr fiska där.

Välkommen att fiska i Grangärde FVOFs fiskevatten. Föreningen förfogar genom sina medlemmar över natursköna och fiskrika vatten. Genom Ditt inköp av fiskekort bidrar Du till föreningens arbete med att ständigt förbättra fisket inom området. Några exempel på vad föreningen gör:

 • Restaurering av självreproducerande öringvatten (Håjensån och  Norrboån)
 • Bidrar till förnyelse av vattendomar som främjar fiskars vandring i vattendragen (Norrboån)
 • Skapar kräftfiskebestånd i våra större sjöar.

Har du frågor? Kontakta gärna:

 • Gunnar Andersson  070-675 50 10
 • Johan Skoog 070-558 50 77
 • Fiskekortsäljarna

Allmänt

Grangärde FVOF är en sammanslutning av fiskevattenägare inom följande skifteslag:

Västansjö, Norrbo, Saxhyttan, Stensbo, Storfallsberg, Storslätten, Rämskvarn, Laxsjön, Kybäcksheden, Skallberget, Lastomberg och Fröjdberget. Vissa skifteslag ingår endast till viss del inom området.
Grangärde fiske arrenderar samtliga vatten med några få undantag för fiske med handredskap samt angelfiske/ismete  med max 15 don/spön.

Olika korttyper

Ortskort berättigar till fiske med handredskap och rörliga redskap och kan köpas av ortsbor (gäller boende samt ägare av fritidsfastigheter inom området)
Dygnskort kan köpas av alla och berättigar till fiske med handredskap.
Fiskerättsbevis  köps av fiskerättsägare och berättigar till fiske med handredskap och  rörliga redskap.
Icke ortsbor kan köpa fiskekort från Grangärde Fiske.
Allt fiske med rörliga redskap ska ha flöten med läsbar identitet på fiskaren och telefonnummer.
Fiskerättsbevis samt ortskort berättigar till fiske för familj bestående av 2 vuxna samt barn under 16 år.

Kojor vid vattnen
Dessa är till för allmänheten så innehavare av fiskekort kan inte kräva företräde till dessa!

Undantag
Inget kort köpt av Grangärde FVOF berättigar till fiske i (speciellt kort köps av Grangärde Fiske):

 • Övre Hedtjärn-Sottjärn (kortautomat finns på plats, kontanter eller swish)
 • Tanstjärn
 • Ljustjärn
 • Mellersta Gåltjärn
 • Femöringen

I följande vatten gäller inte fiskekort när uthyrning är skyltad av Grangärde Fiske:

 • Kytjärn
 • Knivsjön
 • Igeltjärn

Inget fiskekort gäller i följande vatten:

 • Lilla Ångtjärn
 • Bredtjärn

Fiskeförbud gäller för närvarande i följande vatten:

 • Håjensån
 • Norrboån

I alla rinnande vatten gäller att hullinglös krok ska användas. Max 3 ädelfiskar per dygn får tas upp, gäller alla kort.

Öringsfiske i rinnande vatten tillåtet från islossningen till den 15/9. Övrig tid råder förbud.

Inga kort berättigar till kräftfiske utan måste kompletteras med särkilt kräftfiskekort de datum kräftfiske är tillåtet. Även Grangärde fiskes kort kan då kompletteras med kräftfiskekort. Särskilda fiskeregler gäller för kräftfiske.

Kräftfiske skyltas på anslagstavlor samt med annonser i lokalpressen.

Trollingfiske kräver speciella kort.  (Som trolling räknas när bete släpas efter båt driven av motor och med fler än 3 spön eller mer än ett spö per person.)
Max 8 spön per båt. Max 3 ädelfiskar får bärgas per dygn.

500 kr för årskort gällande trolling, fiske med  handredskap ingår. Dygnskort 200 kr.

Fisketillsyn sker. Fiskekortsinnehavare måste alltid kunna identifiera sig med vedertagen identitetshandling (körkort, pass, etc.). Kontrollavgift kommer att utkrävas när föreningens fiskeregler överträds.

Nätfiske är förbjudet i följande sjöar:

 • Ramsnorsen
 • Saxdalssjön
 • Samtliga vatten skrivna med kursiv stil ovan!

I de delar av Bysjön, Uvtjärn, Skallen, Håjen samt Gammelgårdssjön som är belägna inom annat FVOF är endast fiske med handredskap tillåtet. För närvarande visar inte kartan att Gammelgårdssjön ingår men det gör den.

Ordningsföreskrifter

 • Iaktta varsamhet med eld!
 • Skräpa inte ned.
 • Lämna fiskeplatser samt kojor i det skick ni själva önskar finna dom.

Utfärdare av fiskekort

 • Västansjö skifteslag: Ulf Sigfridsson, Wahlgärdet
 • Norrbo skifteslag: Lennart Perols, Norrbo
 • Kullen och Fröjdbergets skifteslag: Gunnar & Anna-Karin Andersson, Fröjdberget
 • Övriga skifteslag: Peter Hermansson, Gärdsveden
Vi använder kakor

På Grangärde Fiske använder vi kakor (cookies) på vår webb. Kakor är små textfiler som lagras på din dator när du besöker våra tjänster. Inga personuppgifter sparas i kakorna och de används inte för att kartlägga ditt beteende.